Flodkrebs

Opskrift

Salg

Flodkrebs

Historie:
Flodkrebsen er indvandret til Danmark da forholdene tillod det efter sidste istid, og den var indtil for ca. 30 år siden den eneste krebseart i landet. Der findes i dag flere arter i Danmark, men på grund af spredning af sygdom (krebsepest), er det kun flodkrebs, der kan omsættes lovligt .

Krebsen findes i dag naturligt i mange å-systemer, naturlige søer samt kunstigt etablerede bestande. Krebsen er et skaldyr (udvendigt skelet) og kan kun vokse ved regelmæssigt at skifte skal. Normalkrebsens vægt er mellem 50 og 90 gr., men krebs på op til 200 gr. er også set. Hunnerne er mindre end hannerne, da de på grund af yngelpleje kun skifter skal 1 - 2 gange om året imod hankrebsens 2 - 5 gange om året.

Krebsen er typisk natdyr, der om dagen opholder sig i selvgravede huller i skrænter, stenrev, siv- og rørbevoksninger eller kunstigt anlagte skjul.

Krebsens føde er både vegetabilsk og animalsk. Parring og æglægning foregår fra oktober til december. Hunnerne lægger fra 250 - 300 æg, som hun bærer under halen til de klækkes i juni - juli måned. Krebsene er kønsmodne, når de er ca. 3 år . De kan trives i ethvert sundt og godt vand i god biologisk balance Ph 6,5 eller derover. Søen skal rumme en god vækst af bundplanter. Der må ikke findes væsentlig bestand af fisk f.eks. ørred og ål, især ålen er en plage. Vanddybden skal være mindst 1,5 m, hvor det er dybest, gerne med varieret dybde også lavvandede områder.

Om foråret, når temperaturen er kommet over 8 gr., søger krebsen ind på lavvandede områder og opholder sig her sommeren over, til temperaturen igen når under 8 gr., hvor den så om vinteren opholder sig på dybt vand.

Søens størrelse og antal krebs:
Selv en mindre sø kan huse en bestand af krebs, en tommelfingerregel er, m. bred gange 10 er en passende bestand, eks. 200 m søbred gange 10 = 2000 krebs.

Fredningstid:
Hankrebs 1. oktober til 31. marts
Hunkrebs 1. oktober til 31. juliAntal besøgende: 124120